Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

pro ZŠ 2

Primární prevence rizikového chování pro ZŠ – II. stupeň

(exkurze do ŠPZ s workshopy)

Vzdělávací cíl:

Představit pedagogům programy specifické primární prevence, rozšířit si znalosti z oblasti podpory zdraví a inspirovat se příklady dobré praxe - metodami výuky a způsoby práce ve školách zapojených do programu Škola podporující zdraví

Doporučeno pro ředitele a zástupce ředitelů základních škol, školní metodici prevence, učitele občanské a rodinné výchovy a výchovy ke zdraví.

Dvoudenní praktický seminář – s ubytováním účastníků (ev. lektorů),  16 hodin

 

Anotace semináře

Dvoudenní praktický seminář se zážitkovými prvky a interaktivními formami výuky vybraných preventivních programů primární prevence rizikového chování. Exkurze a doprovodné workshopy přiblíží pedagogům program podpory zdraví ve škole a to v jeho teoretické i praktické rovině. Učitelé  budou mít možnost poznat chod školy přihlášené do národní sítě programu Škola podporující zdraví (ŠPZ), známější pod názvem projektu „Zdravá škola“. Účastníci budou seznámeni s filosofií programu ŠPZ, ukázkami projektů,  interaktivními programy specifické primární prevence a dalšími aktivitami, které mohou uplatnit v praxi. Přínosem bude pro učitele nejen se inspirovat a obohatit školní vzdělávací plán školy, ale také navázat nové kontakty, rozšířit si přehled v oblasti prevence, navázat spolupráci, ať už mezi školami vzájemně nebo poskytovateli programů.

Ukázka programu _ pozvánka (archiv)

Přehled témat:

 1.  Představení projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi
 2.  Filosofie programu ŠPZ v historickém kontextu, program ŠPZ dříve a dnes
 3.  Prezentace školy ze ee  sítě ŠPZ (workshopy, náslechy, diskuze, prohlídka školy)
 4.  ŠPZ z pohledu zřizovatele školy
 5.  Workshop:  Jak napsat projekt ŠPZ
 6.  Aktuality v oblasti preventivních programů
 7.  Studie HBSC
 8.  Biorytmy a jejich využití v pedagogickém procesu
 9.  Klima a kázeň ve třídě - práce s psychodynamikou třídy
 10.  Workshop: Hrou proti AIDS
 11.  Workshop: Poruchy příjmu potravy aneb hrou ke správné výživě
 12.  Sexuální výchova v praxi učitele
 13.  Workshop: Jak se nestát závislákem

 

Výstupy ze semináře:

 1. DVD – Exkurze s workshopy primární prevence rizikového chování pro ZŠ - II. stupeň

 DVD je zkráceným záznamem z dvoudenního semináře, který v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi uspořádalo ve dnech 25. a 26. 2. 2013 Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s pro pedagogy Pardubického kraje. Cílem semináře bylo přiblížit učitelům základních škol vyučujících na II. stupni základních škol život a metody výuky ve škole zapojené do programu WHO Škola podporující zdraví.

DVD nabízí přehled o tématech a programech podpory zdraví, které byly učitelům na semináři představeny. Na programu spolupracovali lektoři z řad pedagogů a zdravotníků pracujících v oblasti prevence rizikového chování (J. Nedbalová, Z. Brož, M. Krunclová, Š. Trunečková, M. Hřebenová, I. Brožová, I. Jehličková, M. Nejedlá, P. Kachlík, H. Vrbková, J. Smíšková, J. Stupka, M. Ziegler). DVD vhodně doplňuje sborník s metodickými materiály všech zúčastněných lektorů.

2. Metodické materiály k tématům: Sborník učitelů ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi - metodické materiály


Video ukázka ze semináře:


 přehrát video (stažení/klik pravým tl. - uložit odkaz jako) 

 

 

Fotografie

viz galerie níže

fotogalerie
počet fotografií: 13
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání