Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

pro ZŠ 2

Komunikace se třídou - pro ZŠ 2. stupeň

 Anotace semináře

Obsahem vzdělávacího programu je seznámení učitelů s metodikami a aktivitami, které jsou využitelné v komunikaci se třídou. Účastníci se naučí efektivně pracovat s technikami zvládání konfliktů, osvojí si poznatky a praktické postupy předcházení konfliktům ve třídě, budou motivováni k vytváření příznivé atmosféry ve třídě, vyzkouší si aplikaci technik vedení obtížných rozhovorů.

Témata:

1. modul - Zákonitosti fungování dynamiky třídní skupiny, rozdělení sociálních rolí,
vč. role třídního učitele, mapování vztahů, sociometrie.
2. modul - Metody komunikace, problémová komunikace (žák x učitel x rodič), využití vnější podpory, zvládnutí konfliktů, předcházení konfliktům ve třídě.

Výstupy ze semináře:

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání