Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Odkazy

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

www.mzcr.cz ->

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

www.vzp.cz ->


Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

http://www.khspce.cz ->


Krajský úřad Pardubického kraje

http://www.pardubickykraj.cz ->

Pedagogicko psychologická poradna v Ústí nad Orlicí

http://www.pppuo.cz ->

Institut Filia - Vzdělávání a prevence drogových závislostí

http://web.telecom.cz/filia/index.html ->

Český červený kříž - oblastní spolek Pardubice

http://www.cckpardubice.cz/ ->

Informační a vzdělávací portál pro základní a střední školy

http://portal.skolaonline.cz ->


Národní síť zdravých měst

http://www.nszm.cz ->


Katalog sociálních a sociálně zdravotních služeb v Pardubicích

http://www.mmp.cz/priloha/katalog_soc_sluzeb.pdf ->


CEVAP - centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů

  • výchovně vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT, nabízí řadu programů z oblasti sociálně patologických jevů, pořádá odborné semináře, kurzy pro lektory svých programů a vydává vlastní odborné publikace
  • programy primární prevence pro děti a mládež

http://www.cevap.cz ->


Centrum celoživotního vzdělávání

  • zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

http://www.ccvpardubice.cz ->


Státní zdravotní ústav

  • příprava podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva

http://www.szu.cz ->

http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi ->

Nabídka pro školy ->


Komunitní vzdělávání

  • nabídka kurzů, projektů, seminářů...

http://www.komunitnivzdelavani.cz ->

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání