Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence úrazů

Úrazy - hlavní nepřátelé dětí

Nikomu, kdo alespoň trochu sleduje dění kolem sebe, nemohou uniknout zprávy o různých úrazech. Tyto zprávy se objevují prakticky denně, liší se jen způsob, jak úraz vznikl, časem, místem nebo vážností následků. Pokud se jedná o dětský úraz s vážnými následky nebo dokonce smrtí, většinu lidí zamrazí a v myšlenkách jim proběhne obraz, jak asi situace vypadala a jestli se jí nějakým způsobem nedalo zabránit.

Většinou to jsou samá „kdyby“. Například při dopravní nehodě: kdyby jel řidič pomaleji, kdyby dítě dávalo větší pozor, kdyby bylo lépe vidět, kdyby nepřecházelo za autem, a tak dále a tak dále. Jenže v tuto chvíli je už pozdě.

S jedním „kdyby“ by se ale dalo něco udělat. Kdyby se děti naučily včas, jak se chovat v různých situacích, třeba v dopravě, při sportu nebo kdykoli ve volném čase, mohlo by se mnohým úrazům předejít.

Mylný názor je, že se úrazy stávají nešťastnou náhodou a nedá se jim zabránit. Je nutné si uvědomit, že každému úrazu předchází konkrétní nebezpečná situace - když ji včas rozpoznáme, můžeme úrazu zabránit.

V České republice jsou úrazy nejčastější příčinou úmrtí u dětí a mladých dospělých a třetí nejčastější příčinou úmrtí v celé populaci. Následkem úrazu umírá ročně v České republice více než sto dětí a dalších 2 tisíce dětí má po úraze trvalé následky. Ročně si úrazy dětí vyžádají přes 30 tisíc hospitalizací a dalších 450 tisíc dětských úrazů je každý rok ošetřeno ambulantně.

U dětí dochází k nejzávažnějším úrazům v dopravním prostředí. Nejčastějším místem, kde se úraz dítěti stane, je domov a škola, a to s charakteristickou závislostí na věku dítěte. Přestože se v posledních letech počet dětských úmrtí v důsledku úrazu v ČR významně snížil, počet vážných úrazů vyžadujících lékařské ošetření se zatím snížit nedaří.

Bylo potřeba na tuto skutečnost nějak reagovat, proto v letošním roce Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje realizuje projekt „Prevence úrazů pro mateřské školy“ v Pardubickém kraji. Samotný projekt oslovuje všechny učitele mateřských škol v kraji. Učitelé, kteří mají o projekt zájem, se mohou zúčastnit semináře „Prevence úrazů u dětí v mateřských školách“ a zároveň obdrží zdravotně výchovné materiály k prevenci úrazů, které mohou využít při své výuce v průběhu celého roku. Prostřednictvím učitelů mateřských škol bychom rádi oslovili velké množství dětí a jejich rodičů. Důležitou složkou je vychovávat děti k vlastní odpovědnosti a předvídavosti, vytvářet v nich návyky, které maximálně snižují riskantní chování. S tímto působením na děti je vhodné začít již od nejmladšího věku. Samozřejmě již rodiče říkají dětem, co se může a co se nemůže stát. S příchodem do mateřské školy se však objevují nové situace, nová rizika a také velký prostor začít na děti působit systematicky. Paní učitelky ve školce se stávají na pár let pro děti velkým vzorem a jsou pro ně i dostatečnou autoritou.

 Co se týká úrazů, velice důležitá je prevence, a to jak aktivní tak pasivní. K aktivní prevenci patří například učit děti rozpoznávat riziková místa a situace, aby si s nimi uměly poradit už od předškolního věku. Jak dítě roste, mělo by přebírat stále větší zodpovědnost za své bezpečí a zdraví, u dospívajících je pak potřeba seznámit je s možnými následky rizikového chování. Za malé děti vždy zodpovídají dospělí. K aktivní prevenci úrazů také patří zdravý životní styl – dostatek pohybu a dobrá fyzická kondice, dodržování pitného režimu, pravidelná strava, dostatek spánku a odpočinku apod. V neposlední řadě by se dospělí měli chovat zodpovědně a měli by být správným vzorem svým dětem. Do pasivní prevence úrazů patří vytvoření bezpečného prostředí. Úprava domácího prostředí, aby bylo bezpečné, je celkem snadné. Vytvořit bezpečné prostředí v dopravě, ve městě, na dětských hřištích či školách je náročnější, ale i tady se prevence vyplácí. K pasivní prevenci řadíme i používání ochranných pomůcek při práci a sportu. Hodně lidí považuje např. ochrannou helmu při sportování či bezpečnostní pás v autě za zbytečnou věc, ale tyto ochranné pomůcky dokáží zachránit život a zmírnit následky úrazu, na což většina z nich často zapomíná.

Prevence je vždy snazší a levnější než řešení následků úrazů. Každý z nás může přispět ke snížení počtu dětských úrazů: „Chovejme se k dětem zodpovědně, buďme pro ně správným vzorem, vytvořme jim bezpečné prostředí a naučme je bezpečnému chování!“

Autor článku: Mgr. kristina Pokorná, DiS., Státní zdravotní ústav   

Pozn. administrátora: Autorka článku je řešitelkou projektu "Prevence úrazů pro mateřské školy" (SZÚ, 2016)      

 Vloženo 13. 5. 2016

 


 Úrazy dětí v ČR za rok

Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 200 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 35 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 550 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, to nevíme.

 Zdroj: metodický seminář pro učitele MŠ, Pardubice, 14. 6. 2016 (SZÚ Jihlava)

 

Prevence úrazů a první pomoc jsou součástí obsahu vzdělávání v nyní platných vzdělávacích programech RVP PV a ZV. Výchova předškolních a školních dětí by měla zahrnovat získávání dovedností a znalostí jak přizpůsobit své chování s ohledem na předcházení úrazu sebe sama či jiné osoby. Výchovu (výuku) je vhodné pojmout celkově – zařadit nejen téma dopravní výchovy, ale rovněž osobní ochrany, prevence úrazů ve škole, v domácnosti, při sportu, při organizovaném i neorganizovaném trávení volného času. Nedílnou částí jsou také znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci, včetně přivolání pomoci. Obsah témat musí být přizpůsoben věku dětí a je vhodné jednotlivá témata zařazovat do vzdělávání opakovaně. Zároveň je nezbytné vytvářet pro děti bezpečná prostředí: ve škole a v jejím okolí, na hřištích, při sportu, doma apod.

Aktualizováno 21. 6. 2016

Úraz se nestane náhodně, má své příčiny a lze mu předcházet.

Závažnost problematiky úrazů nejen u dětí vyzdvihuje samostatný cíl (cíl č. 9) v "Dlouhodobém programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví 21"

 

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání