Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Seznamte se s vybranými preventivními programy, aktualitami na poli podpory zdraví, všeobecné primární prevence i specifické primární prevence. Dbáme, aby zde zveřejněné informace byly v souladu se současně platnými vědeckými poznatky (Evidence Based Medicine).

Najdete zde:

  • Doporučené metodiky
  • Tematické zajímavosti a aktuality
  • Edukační a jiné materiály ke stažení zdarma
  • Příklady dobré praxe a fotografie z akcí
  • Informační zdroje a kontakty

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“ Arthur Schopenhauer (německý filosof 19. století)

aktuálně

Soutěžní kampaň pro žáky ZŠ ke Světovému dni bez tabáku-31.5.

Den 31. 5. 2022 připadne tradičně na den, kterým Světová zdravotnická organizace upozorňuje na škody a hrozby působené užíváním tabáku. V letošním roce je kampaň zacílena na problematiku pěstování a zpracování tabáku, na dopady jeho užívání na zdraví a životní prostředí.…

Vloženo: 26.04.2022 více>>

Metodika pro učitele 2. stupně ZŠ

Metodický materiál „Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví“ je zaměřen na prevenci chronických neinfekčních chorob a je určený pro učitele 2. stupně základních škol k výuce předmětu Výchova ke zdraví, případně Přírodopisu. Chronické neinfekční choroby (neboli choroby…

Vloženo: 08.06.2020 více>>

proč stránky vznikly

více méně

Dlouhodobé zkušenosti a spolupráce se školami v Pardubickém kraji nás vedly k zamyšlení, jak pomoci školám zorientovat se v poměrně široké, za to však nepřehledné, a z různých zdrojů plynoucí, nabídce preventivních programů vztahujících se k podpoře a výchově ke zdraví.

Naší trvalou snahou je:

  • poskytnout Vám spolehlivé praktické informace a zkušenosti na základě spolupráce s odbornými partnery na regionální i státní úrovni v oblasti ochrany a podpory zdraví

Tyto stránky by Vám proto měly posloužit jako rychlý informativní zdroj, metodická pomůcka i nástroj pro primárně preventivní činnost v různých zdravotně výchovných oblastech. V rámci aktuálních možností Vám nabízíme praktickou pomoc při využití doporučených metodik a jiných materiálů.

pro koho jsou stránky určeny

více méně

Vycházíme z předpokladu, že zveřejněné informace nejvíce poslouží pedagogům, ale v podstatě každému, kdo se chce zabývat preventivní činností nikoli pouze formálně, ale účelně. Informace zde naleznou rodiče se zájmem o podporu zdraví ve škole i v rodině, rodiče, jejichž děti navštěvují školu, kde se již realizuje nebo bude realizován některý z nabízených programů (uvádíme přehledy škol disponující metodikami), studenti, kteří se připravují na přímou práci s dětmi, koordinátoři prevence na různých úrovních, zájmové skupiny, atd…

Proč se registrovat?Registrovaní uživatelé budou zvýhodněni zasíláním aktualit a možností stáhnout si vybrané dokumenty
chci vědět více

Proč vychovávat ke zdraví?Aby člověk mohl uspokojovat své životní potřeby a cíle, potřebuje splňovat alespoň dva základní předpoklady: být zdravý a být vzdělaný!
chci vědět více

náš tip

Máme okamžitý, bezpečný a spolehlivý prostředek na jeden z největších rizikových faktorů nezdravého způsobu života. Je zdarma. Funguje u bohatých a chudých, u mužů a žen, u mladých a starých.
Je to fyzická aktivita alespoň 30 minut každý den.
…zajistí požadavky na prevenci řady civilizačních nemocí, efekt bude veliký.
Dr. Gro Harlem Brundtland
Director General - World Health Organization
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání