Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

pro ZŠ 2

Jak vyučovat první pomoc

Pozvánka - archiv

Určeno pro učitele ZŠ 2. stupně a SŠ

Lektoři: PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D.; Mgr. Petra Bártová; Zuzana Blehová Dostálová, DiS.; Bc. Lukáš Pochylý

 Anotace semináře

Cílem semináře je umožnit učitelům osvojit si teoreticky i prakticky jak vyučovat první pomoc (PP) v rozsahu odpovídajícím RVP s přihlédnutím k možnostem ŠVP. Učitelé budou seznámeni s nejnovější vytvořenou metodikou pro pedagogy SŠ (ZŠ 2. stupně) zpracovanou zdravotnickými a pedagogickými pracovníky. Seminář umožní učitelům rozšířit si znalosti z oblasti první pomoci. Týkat se bude  nejčastějších úrazů (včetně školních), onemocnění ohrožujících život (např. alergická reakce, epilepsie), kardiopulmonální resuscitace a modelového vyzkoušení PP. Učitelé budou prakticky seznámeni s přístrojem AED a jeho použitím. Resuscitační model pořízený pro účely semináře bude následně zdarma účastníkům semináře zapůjčován pro účely školní výuky.

Během praktické části semináře bude cílová skupina rozdělena na dvě paralelní skupiny, přičemž každé z nich se bude věnovat jeden lektor tak, aby si každý účastník dobře osvojil nové dovednosti PP.

Témata:

1. část teoretická: příklady a kazuistiky úrazů z oblasti dopravních úrazů, otrav, popálenin, poranění živočichy a hmyzem, život ohrožující stavy, aneb  jak si poradit, když telefon nepomůže; úrazy ve škole; základy první pomoci na základě nových doporučených postupů

2. část praktická: nácvik použití pomůcek autolékárničky; doporučená výbava domácích a cestovních lékárniček, nácvik PP improvizovanými pomůckami, nácvik kardiopulmonální resuscitace ( KPR); práce učitele s metodikou vytvořenou k tomuto semináři; seznámení se s dostupnými metodickými materiály a návody PP v ČR (ČČK, CÚP, CDV a BESIP,  SZÚ aj.) 

 

Výstupy ze semináře

  1. Metodika pro učitele s testovými otázkami pro žáky _ Jak vyučovat první pomoc. pdf
  2. Video ze semináře pro účastníky
  3. Resuscitační model k nácviku srdeční masáže a umělého dýchání (torzo lidského těla)
  4. Sada autolékárniček
  5. Výukové DVD - Základy neodkladné resuscitace
  6. Další doprovodné materiály - jiné zdroje

Další doporučované materiály a informace k tématu:

Dětské otravy. pdf.

První pomoc_3LF UK.pdf (odborný text s fotografiemi úrazů - určeno pro výuku mediků, součástí jsou hypertextové odkazy na videa)

Popáleniny.pdf - projekt občanského sdružení JAK "Naplno" k Ochraně člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí.pdf.

Poznámka: metodické materiály pro účely výuky je možné zapůjčit (zdarma) v Centru celoživotního vzdělávání Jezerka (info na tel. p. Petrásová, 466 046 138)

 

Video ukázka ze semináře:


 přehrát video (stažení / klik pravým tl. - uložit odkaz jako) 

 

fotogalerie
počet fotografií: 17
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání