Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

pro ZŠ 2

Problematika nelegálních drog

Pozvánka - archiv

 

Anotace semináře:

Účastníci se seznámí s nejčastěji zneužívanými drogami z hlediska jejich rizik, s tělesnými i duševními projevy po užití drog a s návody na řešení těchto situací. Osvojí si poznatky a postupy při řešení výskytu nelegálních drog u žáků. Účastníci se stanou žáky v interaktivní deskové hře „Cesta labyrintem města“ formou workshopu.

Témata:

  • zdravotně - sociální aspekty užívání drog; 
  • charakteristiky nejčastěji zneužívaných návykových látek mládeží; jejich rizika a projevy;
  • epidemiologická situace v Pardubickém kraji a ČR a současné trendy;
  • současné preventivní a léčebné přístupy u začínajících uživatelů drog – se zaměřením na školní mládež;
  • kazuistiky ze školní praxe, psychiatrických léčeben, diagnost. ústavů;
  • seznámí se s dostupnými metodickými materiály a s jejich využitím v praxi, s odkazy a doporučeními na posílení pozitivních postojů k odmítání návykových látek.
  • učitelé budou seznámeni s náměty na zařazení problematiky prevence užívání drog do ŠVP, seznámí se s platnou legislativou k tématu a s doporučeními, jak postupovat při podezření na užívání návykových látek u žáků.

Výstupy ze semináře

    1. Metodické listy pro učitele- nelegální drogy_dr. Knoll.pdf

Video ukázka ze semináře:


 přehrát video (stažení / klik pravým tl. - uložit odkaz jako) 

 

fotogalerie
počet fotografií: 12
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání