Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Výchova ke zdraví v pedagogické praxi

Projekt "Výchova ke zdraví v pedagogické praxi" byl podpořen z Evropského sociálního fondu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost -> – program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Projekt v Pardubickém kraji realizovalo Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s. v období  od 1. 3. 2012 - 28. 2. 2015. V rámci udržitelnosti projektu jsou semináře pro pedagogy nabízeny i nadále.

Všechny akce jsou akreditovány MŚMT.

 

vyberte si kategorii projektu

 

Pro MŠ

Pro ZŠ 1.st

Pro ZŠ 2.st

Pro SŠ

 

Cíle projektu

Cílem projektu bylo zvýšit odborné kompetence učitelů v oblasti výchovy ke zdraví a tím kvalitu vzdělávání žáků v primární prevenci rizikovécho chování, výchovy ke zdravému životnímu stylu.

 

Východiska

Východiskem pro tvorbu projektu byla školní kurikulární reforma a její realizace v každodenní praxi pedagogů. Při tvorbě koncepce projektu se vycházelo z potřeb vyplývajících z dotazníkového šetření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje uskutečněného mezi školami Pardubického kraje v r. 2011. Prostřednictvím vzdělávacích seminářů byly učitelům všech stupňů vzdělávání  (MŠ, ZŠ, SŠ) nabídnuty tematicky řazené semináře pod oboustrannou garancí zdravotnických i pedagogických pracovníků.

 

Výstupy

Výstupem projektu je tvorba vzdělávacích seminářů, metodických materiálů, didaktických pomůcek a dvou interaktivních programů pro elektronické školní tabule typu Smartboard.

Semináře jsou až do r. 2017 nabízeny v rámci udržitelnosti projektu jeho realizátorem - Centrem celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s. (www.ccvj.cz ->).

Nabídka témat - pdf.

Prezentace projektu (výběr témat) - ppt/pdf.© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání