Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence úrazů


Věděli jste, že:

 • ČR patří mezi první tři státy s nejnižším počtem smrtelných úrazů u dětí ve věku do 14 let?
 • ČR se od roku 1997 zařadila mezi deset států s nejnižším počtem smrtelných úrazů u dětí a mladých do 19 let?
 • Od roku 1997 klesl v ČR počet smrtelných úrazů u dětí do 19 let o 55,2% (v roce 1997 se jednalo o 421 smrtelných úrazů).

Informace poskytla a.s. Akademos v rámci projektu Bezpečí dítěte (2010)

 

Testování reflexních pásků přineslo zajímavá zjištění

Redakce Mladé Fronty DNES se ve spolupráci s BESIPem zaměřila na kvalitu reflexních pásků, které pomáhají chránit účastníky silničního provozu (chodce, cyklisty) před úrazy v dopravě při snížené viditelnosti. Testu bylo podrobeno celkem 26 reflexních pásků různých barev od různých výrobců a prodejců. Výsledky jsou ohromující. Kvalita výrobků se lišila až šedesátinásobně!

 

Význam reflexních prvků v číslech

Chodce s viditelnými reflexními prvky zaznamená řidič na vzdálenost 200 metrů. Při rychlosti 65 kilometrů za hodinu má proto dostatek času, aby zvládl rozpoznat možné nebezpečí.

V tmavém oblečení se vzdálenost, na níž jste u krajnice vidět sníží na pouhých 18 metrů. To je vzdálenost, kterou při stejné rychlosti automobil ujede za jedinou vteřinu. Řidič prakticky nemá šanci na chodce před sebou bezpečně zareagovat.

Při rychlosti 90 kilometrů za hodinu už potřebuje šofér na bezpečné minutí chodce alespoň 90 metrů, přitom i v zářivém bílém oblečení je vidět jenom na vzdálenost 55 metrů.

Chodce s viditelnými reflexními prvky zaznamená řidič na vzdálenost 200 metrů. Při rychlosti 65 kilometrů za hodinu má proto dostatek času, aby zvládl rozpoznat možné nebezpečí.

V tmavém oblečení se vzdálenost, na níž jste u krajnice vidět sníží na pouhých 18 metrů. To je vzdálenost, kterou při stejné rychlosti automobil ujede za jedinou vteřinu. Řidič prakticky nemá šanci na chodce před sebou bezpečně zareagovat.

Při rychlosti 90 kilometrů za hodinu už potřebuje šofér na bezpečné minutí chodce alespoň 90 metrů, přitom i v zářivém bílém oblečení je vidět jenom na vzdálenost 55 metrů.

Na čem závisí kvalita reflexní pásky?

Reflexní pásky obsahují speciální skleněnou hmotu, která je schopna odrážet dopadající světlo, její hustota a množství je tedy zásadní. Reflexní pásky musí splňovat předepsanou normu číslo EN 471 nebo novější EN 20471.

Efekt reflexní pásky je dále ovlivněn barvou, zatímco světlé barvy odrážejí světlo nejlépe, barevné pigmenty část dopadajícícho světla pohltí. Nejlépe se proto osvědčily pásky v barvě bílé nebo stříbrné, z barevných svítivě žlutá. V neposlední řadě sehrává roli též šíře pásky.

Kam je nejvhodnější reflexní pásku umístit?

Optimální by bylo mít na sobě tolik pásek, aby kopírovaly obrys naší postavy zepředu i zezadu. Pokud si však musíme vystačit s jedinou páskou, volíme nejlépe její umístění na kotník, a to ten, který směřuje do středu vozovky. To proto, že reflektory aut jsou nastaveny, aby osvětlovaly vozovku. Je-li páska umístěna na zápěstí, uvidí ji řidič o něco později než tu, která je umístěna na kotníku.

Kterou pásku (ne)doporučit?

Nejlépe dopadl dlouhý žlutozelený pásek BESIP, který by při porovnání s pásky v testu dostal jedničku (do známky se nezapočítávala známka za informace na obalu). Nejhorší výsledky měl červený pásek s názvem lízátek Chupa Chups, který by dostal známku 3,7. Test dále zjistil, že žlutozelené pásky mají lepší hodnoty než červené.

 

Kompletní výsledky testu reflexních pásek si přečtete » v článku "Bezpečný návrat..."zveřejněném v MF DNES ze dne 7. 11. 2016

Zdroj: BESIP

Vloženo dne 7. 8. 2017

 

 

 

Více úrazů žáků, větší právní komplikace.  V obtížné situaci jsou zejména mateřinky.

Článek převzatý z Učitelských novin, ročník 2016, číslo 19, str. 4-6

 

Ve školním roce 2015 evidovala ČŠI přes 38 700 úrazů. To představuje meziroční nárůst o bezmála 7 300 úrazů, což je 23 procent! Tím, jak se mohou školy s daným stavem vyrovnat, včetně řešení možných právních následků se zabývala odborná konference Úrazy dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, který uspořádala společnost Seminaria.Číst celý článek » Legislativa je v nepořádku...

Vloženo dne 13.5. 2016

Školní úrazy

Kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zasílání záznamů o úrazech
stanoveným orgánům a institucím vychází z § 29 odst. 3 školského zákona a z vyhlášky
č. 64/2005 Sb.
Souhrnné poznatky o úrazech, které se žákům staly při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských služeb (dále „školní úrazy“), vycházejí ze záznamů
o úrazech,1 které ČŠI shromažďuje a analyzuje již od roku 2005. Od 1. května 2010 je odesílání
záznamů o úrazu České školní inspekci zajištěno on-line spojením s databází ČŠI. Realizovaná
změna a informování o ní ovlivnila celkový přístup vedení škol k této oblasti BOZ, došlo
k důslednějšímu dodržování pravidel nutné administrativy.

Ve školním roce 2013/2014 bylo v jednotném záznamovém systému úrazů zaregistrováno
31 441 záznamů o úrazech, které byly doručeny ČŠI (stav k 31. srpnu 2014). V porovnání
s předcházejícím školním rokem (29 191 záznamů) je absolutní počet úrazů o 2 250 vyšší, což představuje nárůst o 7,7 %. Nejvyšší absolutní počet úrazů vykazují základní školy (21 315),
v těchto školách je dlouhodobě nejvyšší i index úrazovosti (počet úrazů na 100 žáků). Ve
školním roce 2013/2014 se staly dva smrtelné úrazy.
Vývoj školní úrazovosti od školního roku 2005/2006 v jednotlivých druzích škol, posuzovaný
podle indexu úrazovosti, ukazuje graf č. 1.


1) Záznam o úrazu škola vyhotovuje, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo školském
zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, byl-li úraz smrtelný, je-li pravděpodobné, že
žáku bude poskytnuta náhrada za bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem nebo byl-li
záznam o úrazu vyhotoven na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo orgánu uvedeného v § 4
vyhlášky č. 64/2005 Sb. (zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel, místně příslušný útvar Policie České
republiky). České školní inspekci jsou zasílány záznamy o úrazech, jejichž důsledkem je nepřítomnost žáka ve škole
nebo školském zařízení, o úrazech, je-li pravděpodobné odškodnění, a o úrazech smrtelných.

 

Zdroj: Česká školní inspekce. Tematická zpráva: Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014

Vloženo 10.7.2015

 

 


Nezajištěné předměty v automobilu jako příčina vážných úrazů

Přemýšlejte kam v autě umístit volně naložené věci, a jak je zabezpečit, aby se jen tak nepovalovaly v kabině. Taková láhev s vodou, tablet, nebo stačí jen telefon, mohou při případné havárii natropit uvnitř vozu pěknou neplechu. Jen pro srovnání:

Převzato z článku "Sbalit je umění" (Balíme na dovolenou), zveřejněného 12. 7. 2016 (Besip).

Vloženo 12.7.2016


Dopravní nehodovost v roce 2011 v ČR

V roce 2011 šetřila Policie ČR v průměru každých 7 minut nehodu, každých 23,3 minut byl při nehodě lehce zraněn člověk a každé 2,8 hodiny zraněn těžce. V průměru každých 12,4 hodiny zemřel při nehodě člověk a každou hodinu byla způsobena hmotná škoda přesahující 528 tisíc Kč.

Chodci zavinili celkem 1 197 nehod, z toho nejvíce nehod zavinili muži – 464 nehod (tj. 38,8% z celkového počtu), děti zavinily 424 nehod (tj. 35,4%) a ženy – 245 (tj. 20,5%) a zbytek připadá na skupiny chodců. Při těchto nehodách zahynulo 26 osob, tj. o 1 osobu méně, než v roce 2010. Pokles počtu nehod chodců byl ovlivněn především snížením nehod zaviněných dětmi (pokles o 37 nehod).

Specifikem nehod chodců je vysoký počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu, vždyť 190 chodců (viníků) bylo v době nehody pod vlivem alkoholu (tj. 15,9% - téměř každý 6. chodec - viník nehody).

Kompletní zpráva ke stažení » zde.

Vloženo 20.1.2012

Statistika nehodovosti v roce 2009 v ČR

Zde naleznete přehled nehod, které se staly na českých silnicích v roce 2009, jejich počty, příčiny, viníky, počet obětí a počet nehod v přehledu let za období 2000-2009. Zdroj: zpracováno podle statistiky Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR - 20. ledna 2010 (pro www.autoklub.cz -> zpracoval V. Vegricht).


Činnost BESIP v Pardubickém kraji

Souhrnná závěrečná zpráva o činnosti v Pardubickém kraji v roce 2009 Vám přináší informace o nehodovosti, o akcích uskutečněných v rámci BESIP strategií v roce 2009, informace o dopravní výchově, soutěži mladých cyklistů, seminářích pořádaných BESIP, srovnání mezi kraji ČR atp.

Vloženo 10.8.2011

BESIP začal v roce 2010 vydávat pravidelný zpravodaj o své činnosti. Jeho elektronickou podobu Vám přinášíme na tomto místě:

 • newsletter 1/2010 - přináší aktuální informace o nehodovosti, v tomto zpravodaji naleznete seznam krajských koordinátorů a kontaktů a řadu dalších zajímavých informací
 • newsletter_2/2010 - dočtete se zde např. o umístění ČR na 5. místě v evropské dopravní soutěži žáků ZŠ. Reprezentační družstvo ČR je ze ZŠ v Častolovicích pod vedením p.uč. Zvěřinové.Dále se dozvíte, kde se otevřela nová dopravní hřiště a jak jsou využívána, o evropském týdnu mobility a o personálních změnách ve vedení BESIPu.

BESIP doporučuje:

Seznamte se s pravidly "Jak se chovat při dopravní zácpě".

vloženo 30.6.2011

Spolupráce BESIP a Plzeňského Prazdroje

Prazdroj bude distribuovat do více než 20 tisíc hospod a restaurací po celé České republice celkem 1,2 milionu pivních tácků s informací BESIPu o nebezpečí alkoholu za volantem a se sdělením pro chodce o nutnosti být dobře vidět v silničním provozu. Plzeňský Prazdroj přidal na pivní tácky odpovědnostní vzkaz „Alkohol za volant nepatří“, který umisťuje na všechny marketingové materiály, a také odkaz na stránky zabývající se účinky alkoholu na lidský organizmus, www.napivosrozumem.cz ->.

vloženo 10.8.2011


Povinnosti in-line bruslaře

V současné době se odhaduje, že v České republice aktivně používá kolečkové in - line brusle přibližně 400 000 zejména mladých lidí. Právě podle zdravotnických statistiky patří jízda na kolečkových in - line bruslích k nejčastějším sportovním úrazům, kdy velice často dochází k vážným úrazům zejména zlomeniny dolních a horních končetin a úrazy hlavy. Přitom těmto úrazům lze účinně předcházet. Materiály Centra úrazové prevence 2. Lékařské fakulty University Karlovy například uvádějí, že používání přilby dokáže snížit riziko poranění hlavy o 85 % a riziko poranění mozku o 88 %. Zdravotnické statistiky udávají, že každoročně dojde v České republice přibližně k 410 000 sportovních úrazů, kde velkou část tvoří právě úrazy spojené s jízdou na kolečkových in line bruslích. (Zdroj: Zdravotnická ročenka České republiky, ÚZIS ČR, 2008, ISBN 978 - 80 - 7280 - 736 – 9 Společná tisková konference Ministerstva dopravy a ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR, 3. srpna 2009 a ÚAMK ze dne 25.9.2009)

Bruslaři jsou chodci

Pokud jezdci na kolečkových bruslích jezdí po chodníku, jsou dle ustanovení § 2 , písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem - jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb.

Povinnosti bruslaře na chodníku:

 • Nesmí ohrozit ostatní chodce (§ 53, odstavec 8)
 • Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní (§ 4, písmeno a))
 • Povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích (§ 4, písmeno b) a c))

Kde se může bruslař pohybovat?

 • na chodníku vpravo
 • na stezce pro chodce,
 • ze zákona se může pohybovat i na stezce pro cyklisty
 • na silnici musí na bruslích jet vlevo - po levé krajnici a kde není krajnice, při levém okraji vozovky

Základní zásady jak předcházet úrazům na in-line kolečkových bruslích:

 • Jezdit pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní
 • Při jízdě mezi chodci dbát zvýšené opatrnosti a předvídat jejich chování
 • Vždy používat ochrannou přilbu, chrániče loktů, kolen a zápěstí
 • Používat reflexní prvky na oblečení a reflexní doplňky
 • Nepřeceňovat své schopnosti, neriskovat
 • Přizpůsobit styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedeme
 • Neopomíjet pravidelnou údržbu bruslí
 • Nezapomínat na skutečnost, že brzdná dráha na in - line bruslích je podstatně delší než na jízdním kole
 • Nepožívat před a během jízdy alkohol, zpomaluje reakce a stabilitu
 • Nejezdit se sluchátky v uších

První pomoc

Cíle první pomoci:
• zachránit život postiženému
• prevence zhoršení stavu postiženého
• zajištění postiženému optimální prostředí pro zlepšení stavu,
zajištění bezpečnosti sobě, ostatním přihlížejícím i postiženému

 Co je KPR?

Kardio-pulmonální resuscitace (srdeční masáž a umělé dýchání) je soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné nebo i více základních životních funkcí.
Mezinárodní směrnice Evropské rady pro resuscitaci (ERC) z konce roku 2005 přinesly výrazné změny v pohledu na poskytování první pomoci v oblasti tzv. kardiopulmonální resuscitace (KPR), tedy v nepřímé srdeční masáži a dýchání z úst do úst při úrazu nebo náhlé změně zdravotního stavu, zejména pokud jde o poskytování první pomoci laiky - tedy lidmi bez středního odborného nebo vyššího odborného vzdělání. Poslední změna proběhla v roce 2010. Originální verze je přístupná na internetové adrese https://www.erc.edu/index.php/doclibrary/en/209/1/. Více odborných informací lze nalézt také na adrese: www.akutne.cz ->

Pro laiky bylo nutné vytvořit maximálně zjednodušený postup, stejný pokud možno napříč celým věkovým spektrem, které by mělo posílit zapamatování si zásad první pomoci. Jednou ze změn bylo např. vynechání anatomických kroků k určení místa srdeční masáže (dříve 3 prsty nad mečovitým výběžkem prsní kosti) a již se nezdržujeme vyhmatáváním místa pulsu.

Jak začít

Prvním bodem je zjištění, zda postižená osoba je v bezvědomí. Správným postupem je otázat se, zda je v pořádku, a pokud neodpoví, pak s ní zatřást a sledovat odezvu. Jestliže dotyčná osoba nereaguje ani na důrazné podněty, došlo k poruše vědomí. Zkusíme zavolat, zda není poblíž někdo, kdo by nám mohl pomoci a přistoupíme k druhému bodu: zprůchodnění dýchacích cest kontrolou ústní dutiny  a záklonem hlavy postiženého.

Pokud postižený i po zprůchodnění dýchacích cest nemá normální dýchání nejprve přistoupíme k aktivaci záchranné služby. Voláme 155. Dále musíme co nejdříve zahájit zevní masáž srdeční. Lapavé dýchání (tzv. gasping) je důvodem k zahájení KPR, neboť bývá až ve 40% předzvěstí srdeční zástavy.

Co sdělit dispečinku záchranné služby:

• Jméno
• Místo (ulice, číslo domu, bytu nebo orientační bod v terénu)
• Příčinu volání
• Kolik je postižených a jejich stav
• Zda je třeba vyprošťovací technika
• Jaká je poskytovaná pomoc
• Nezavěšovat, až na výzvu

Naučte se zavolat první pomoc zážitkem s využitím výukové mobilní aplikace Záchranka.

Výuková aplikace Záchranka je jedinečná aplikace, která umožňuje nácvik tísňového volání v rámci zážitkového vzdělávání první pomoci. Telefonujte se svými žáky a účastníky kurzů na tísňovou linku stejně jako v reálné situaci.

Podrobněji o výukové aplikaci na:

Skutečnou mobilní aplikaci Záchranka, jejíž nespornou výhodou je lokalizace místa volaného si můžete stáhnout:

Vloženo dne 13. 9. 2017

Změny v provádění neodkladné resuscitace

Nezdržujeme se hledáním pulsu, stačí zjištění, že postižená osoba nemá normální dýchání.

Masáž se provádí ve středu hrudní kosti stlačováním hrudníku oproti tvrdé podložce s hloubkou stlačení 4-5 cm a počtem 30 stlačení, následuje 1. umělý vdech do úst, při kterém postiženému nesmíme zapomenout stlačit chřípí nosu, čas na vydechnutí postiženého, pak 2. umělý vdech z úst zachránce do úst postiženého a pokračujeme opakováním poměru 30:2.

Frekvence masáže-stlačování hrudní kosti je poměrně rychlá -100 -120krát za minutu (poměr 30:2 neplatí v případě KPR u novorozenců, která je 3:1). Vzhledem k namáhavosti KPR dochází rychle k vyčerpávání sil, proto je vhodnější, jsou-li zachránci dva, aby se mohli střídat po 1-2 minutách při zachování stejného poměru masáže a vdechování.

Jak správně vdechovat

Vdechování se u dospělých provádí z úst zachránce do úst postiženého. Objem nádechu zachránce odpovídá objemu běžného nádechu nebo může být mírně zvýšený (přihlížíme k postavě postiženého). Nesmíme zapomenout stlačit chřípí nosu postiženého, aby umělý vdech byl účinný. Dýchání z úst do nosu se provádí pouze při poranění úst, u osob tonoucích, nebo pokud nelze spojení úst utěsnit.

U dětí do 3 měsíců nezakláníme hlavu miminka, objem vdechovaného vzduchu odpovídá pouze obsahu úst a dýcháme současně do úst i nosu dítěte. KPR u dětí do 3 měsíců se začíná 1 vdechem, následují 3 stlačení hrudníku prsty zachránce. Pokračováním v poměru 3:1 (1 umělý vdech a 3 stlačení).

Jak dlouho trvá resuscitace

Resuscitaci je nutné provádět do obnovení životních funkcí nebo dokud odborník- záchranář nepřevezme pacienta (ev. do úplného vyčerpání zachránce). Nepřestáváme s oživováním, ani když v dálce slyšíme houkání sanitky – musíme počkat, až první z posádky začne masírovat místo nás.


Stručné shrnutí KPR u dospělých a dětí od 1 roku:

 1. zprůchodnění dýchacích cest a záklon hlavy postiženého
 2. volání linky 155
 3. stlačení středu hrudní kosti v poměru 30:2
 4. rychlost stlačování: 100/min
 5. hloubka stlačení: 4-6 cm
 6. objem nádechu vzduchu: přirozený nebo jen mírně zvýšený objem obvyklého nádechu zachránce
 7. střídání zachránců: optimálně po 1-2 minutách
 8. Trvání KPR- do oživení nebo vyčerpání zachránce

Jak vypadá záchranná činnost na místě nehody

 • Posuzuje se:

– celková situace nehody
– počet zachránců a eventuálních pomocníků
– dostupné prostředky k ošetření – vybavení lékárny, domácnosti apod.
– máme-li možnost zavolat ZZS, eventuálně ostatní služby – policii, hasiče

 • Zajišťuje se:

– bezpečnost vlastní
– bezpečnost okolí
– bezpečnost postižených
• Technická první pomoc
• Zdravotnická první pomoc

Linky tísňového volání

• 112 integrovaný záchranný systém
• 150 hasiči
• 155 zdravotníci
• 156 městská policie
• 158 policie

Doporučujeme!Obrazové schéma první pomoci v kardiopulmonální resuscitaci u dospělých a dětí:

Materiály převzaty z internetových stránek Záchranné zdravotnické služby Jihomoravského kraje:

http://www.zzsjmk.cz ->

Doporučujeme navštívit  internetové stránky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje:

www.uszssk.cz -> - naleznete zde řadu cenných informací. Z obsahu stránek např.:

Rychlokurz první pomoci - základní poučky
Předlékařská resuscitace
První pomoc při úrazech - šokový stav, krvácení, úraz páteře, zlomeniny a popáleniny
Cevní mozková příhoda, příznaky a léčba
Co dělat při akutním infarktu myokardu
První pomoc při otravě alkoholem a toxickými látkami
První pomoc při otravě houbami
Zdravotní potíže v letních měsících

Doporučujeme! Navštivte stránky 3. lékařské fakulty UK ->, kde je přehledně zpracována problematika neodkladné resuscitace (upraveno dle doporučení ERC z 18. 10. 2010). Naleznete zde odkazy a texty k novému multimediálnímu výukovému pořadu.

Doporučujeme! Pro ty, kdo by měli zájem získat kromě teoretických znalostí i dovednosti v poskytování první pomoci, nabízí se možnost absolvovat kurzy první pomoci zážitkem neboli v modelových situacích. Tyto kurzy pořádá pro veřejnost pražská organizace ZDRSEM, o.s. s celorepublikovou působností. S metodikou výuky se můžete seznámit na webových stránkách sdružení www.zdrsem.cz ->

Doporučená literatura o první pomoci:

Typ publikace: vázaná A4 s rozebíratelnými listy

Vydal: Kolektiv autorů a Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s,

1. vydání, Pardubice 2014

Odborná recenze: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Počet stran včetně příloh: 229

ISBN: 978-80-260-63334-6

Materiál zpracovávaný zejména pro využití ve školách nabízí uživateli publikace srozumitelné návody pro laickou první pomoc s dostatečným vysvětlením a v souladu s doporučením vydaným odbornou veřejností v roce 2010. Materiál odkazuje na mnohé ověřené mediální zdroje, které téma o první pomoci v názorných ukázkách vhodně doplňují.

Vloženo 20.8.2014

 

První pomoc, autor: Jan Bydžovský, počet stran 76, velikost publikace A5

2. přepracované vydání, 2008, nakladatelství Grada

Tato publikace, jejímž autorem je zkušený profesionální záchranář, přehledným a vyčerpávajícím způsobem seznamuje s obecnými zásadami poskytování první pomoci. Autor respektuje doporučení aktuálních směrnic pro resuscitaci. Potenciálním laickým zachráncům se tak dostává do rukou ucelená příručka sestavená na bázi nejnovějších poznatků. Zpracováno podle Resuscitation guidelines – nových směrnic pro resuscitaci doporučených pro výuku.

Více podrobností o publikaci, náhledy stran, možnost zakoupení na objednávku na www.grada.cz -> .

 

Příručku první pomoci vytvořilo Územní  středisko záchranné služby Středočeského kraje v  roce 2009.

Toto středisko je současně krajským školícím a výcvikovým střediskem provádějícím kurzy první pomoci pro jednoltivce, skupiny, firmy i školy. Po dohodě lze tyto kurzy provádět přímo v sídle organizace nebo školy, která kurz požaduje.

Co naleznete v této v příručce?

- Proč umět pomoci,  - Kdy volat 155, -  Komunikace je základ, - Jak se zachovat v krizové situaci, - Bezvědomí, - Oživování - resuscitace, -Automatický externí defibrilátor,  -Dušení cizím tělesem a heimlichův manévr,  - Zástava krvácení, -Protišoková opatření,  - Fixace zlomen, -Úraz páteře,  -Popáleniny a opaření,  -Infarkt myokardu a angina pectoris,  -Cévní mozková příhoda,  -Epileptický záchvat,  - Kolapsové stavy,  -Hyperventilace,  -Nejčastější chyby a mýty o první pomoci

Příručka PP ke stažení v pdf.

Kontaktní informace: kabinet@zachranka.cz

www.zachranka.cz ->

Vloženo 19.8.2011


Obyčejně neobyčejný příběh první pomoci - čtěte více a nechejte se inspirovat zkušeností druhých:


Přívěsné vozíky za kolo ano či ne

Platná právní úprava provozu na pozemních komunikacích přepravu osob, tj. ani dětí, v přívěsném vozíku za jízdní kolo neumožňuje.

Možnost připojení tzv. přívěsných vozíků za jízdní kolo vyplývá z § 58 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. Přívěsný vozík může sloužit pouze k přepravě nákladu.

 


Videospoty a animace se zaměřením na dopravní situace a prevenci úrazů v dopravě

BESIP připravil Zákon o silničním provozu s názornými spoty a animacemi

BESIP připravil komentovaný Zákon o silničním provozu doplněný vybranými judikáty, ale především velkým množstvím názorných spotů a rovněž tak animací (poskytnutých v rámci vzájemné spolupráce portálem www.zakruta.cz ->).

„Novinka poslouží nejen jako doplňkový materiál pro přípravu budoucích řidičů v autoškolách či při periodických školeních řidičů, ale názornou odpověď na otázky týkající se každodenní správné aplikace pravidel silničního provozu zde může najít i široká veřejnost,“ říká šéf oddělení BESIP Roman Budský.

Videospoty k prevenci úrazů v dopravě najdete též pod odkazem BESIPKY na www.youtube.cz ->

Příklady některých videospotů:

Vloženo 3. 12. 2013

Edukativní spoty zdarma ke stažení a využití!

Nabídka témat videospotů:

 • Bezpečnostní prvky
 • Dopravní nehoda
 • Rychlost a brzdná dráha
 • Návykové látky
 • Bezpečně na kole, skateboardu, bruslích
 • Vidět a být viděn
 • Následky dopravní nehody
 • Cyklista
 • Chodec
 • Křižovatky, obytná a pěší zóna
 • Železniční přejezdy
 • Letecká a záchranná služby u dopravní nehody

Dopis Ministerstva dopravy adresovaný ředitelům základních škol k využití výukových spotů BESIP (31.8.2015).

Vloženo 15.9.2015

 


Vzpoura úrazům - preventivní projekt VZP pro školy

Když si to člověk představí, je to děsivé: Při úrazech zemřelo za posledních pět let v Česku tolik dětí, že by zaplnily celou jednu základní školu se třiceti třídami! Dalších zhruba 10 tisíc dětí má za tu dobu po úrazech trvalé následky. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce pomoci tyto alarmující statistiky změnit. Od září spustila preventivní projekt VZPoura úrazům. Přímo zaměstnanci pojišťovny, kteří sami po úrazu skončili na vozíku, budou děti ve školách varovat před hrozícími riziky a učit je, jak se těmto hrozbám vyhnout. Zájem projevily desítky škol. 

Kompletní tisková zpráva VZP, 8.9.2015

* Zdroj: NRHOSP a LPZ

* Zdroj: NRHOSP a LPZ


Telefonování za volantem a pravděpodobnost nehody - fakta a čísla

Pohled na displej mobilního telefonu = ztráta pozornosti na 1 sekundu!

Při rychlostí 50 km/h ujede auto 14 metrů, to je pro lepší představu délka jednoho autobusu.

Při rychlostí 90 km/h už se ujetá vzdálenost se sníženou pozorností zvětší na 25 metrů. Tak to už jsou prakticky dva autobusy za sebou. A při rychlosti 130 km/h jde o autobusy tři, tedy 36 metrů bez toho, abychom vnímali, co se děje před námi.

Zákon nám totiž zakazuje držet v ruce jakékoliv hovorové zařízení, a mobilní telefon, na němž tyto zprávy píšeme, takovým zařízením bez diskuse je. Z hlediska zákona se jedná vždy o přestupek. Podstatnější je to, že zatímco při telefonování odvádí naši pozornost téma hovoru a můžeme se dívat před sebe, při psaní zpráv, zvláště u moderních smartphonů, se díváme na displeji telefonu v průměru okolo 5 sekund.

Číst celou zprávu Ministerstva dopravy ČR -samostatného oddělení Besip ze dne 21. 6 .2016

Zdroj obr.: „Smrt Ti jednou odpoví…“ – vteřiny, za které platíme životem
BESIP, 21. 6. 2016


© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání