Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence úrazů

Doporučené zdroje

 

Mobilní aplikace Záchranka

  • umožňuje přesnou lokalizaci volajícího
  • nabídne nejbližší zdravotnická zařízení, pohotovosti, lékárny
  • umoňuje vložit osobní údaje - léky, nemoci nebo poznámky pro lékaře
  • nabídne návod k první pomoci
  • jednoduchá aktivace
  • možnost zkušební verze

Stáhnout aplikaci do mobilu:

Výuková verze aplikace s možností nácviku reaálné situace (vhodné pro výuku PP) :


Centrum úrazové prevence při 2. lékařské fakultě UK v Praze Motole

Na těchto stránkách naleznete kompletní informace k prevenci úrazů. Odborné články tematicky tříděné, rady a tipy jak předcházet úrazům, první pomoc, materiály ke stažení, vzdělávací kurzy, statistické údaje,  zprávy o činnosti a jiné.
www.cupcz.cz ->


Toxikologické informační středisko (TIS)

- středisko je zřizováno při Klinice pracovního lékařství a 1. lékařské fakultě UK

Poskytuje nepřetržitou celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat.

Informace o akutních otravách jsou podávány ihned (již při prvním zatelefonování jak lékařům tak laikům. Pouze v situacích, kdy je třeba zjišťovat doplňující informace, může být konzultace řešena během několika telefonických hovorů, nebo doplněna prostřednictvím e-mai.

Na webových stránkách střediska lze nalézt informace pro laickou i odbornou veřejnost, některé publikace jsou k dispozici ke stažení v elektronické podobě (Abeceda dětských otrav, dětské otravy - umíte si s nimi poradit, první pomoc aj.)

www.tis-cz.cz ->


BESIP

nove-logo

Mnoho užitečných informací zejména k tématu dopravní výchovy.
http://www.ibesip.cz ->

www.cyklostrategie.cz -> - internetové stránky v rámci projektu na podporu cyklodopravy. Informace zde nalezne cyklistická veřejnost, ale i odborná a politická veřejnost.

Objednávky reflexních ochranných prvků - společnost ALTIMA Litomyšl:

- v nabídcenaleznete samolepky, přívěsky na klíče, nákupní tašky, kšiltovky, vesty, pásky, nažehlovačky aj.

Adresa: Starkovská 1034, 570 01 Litomyšl, tel.: 461 612 278;, e-mail: altima@altima.cz, bezplatná telefonní linka: 800 146 259

www.altima.cz ->


Portál Záchranný kruh

- Asociace Záchranný kruh je občanské sdružení založené na podporu činnosti záchranářských subjektů, zejména v oblasti informovanosti, komunikace, prevence a přípravy obyvatelstva-zejména pak dětí a mládeže, jejich pedagogů a rodičů- na běžná rizika, na rizika mimořádných událostí i krizových situací.

- portál nabízí speciální sekci pro děti i pedagogy, nabízí interaktivní kurzy a příručky Doporučujeme!

www.zachranny-kruh.cz/ ->

 


o.p.s. Dětství bez úrazu

Materiály ke stažení (metodiky a pracovní listy pro 1. i 2. stupeň základní školy, kvízové otázky, informace).
http://www.detstvibezurazu.cz ->

Pozn. administrátora: Informace o činnostech sdružení poskytne Akademos, a.s. na adrese:

 

Zenklova 131/222

Praha 8 – Kobylisy

180 00

Tel.: +420602424041

Email:akademos@volny.cz


Na kolo jen s přilbou

Informační kampaň na zvýšení používání cyklistických přileb (informace, fotografie).
http://www.nakolojensprilbou.cz ->


Centrum dopravního výzkumu

Projekt Bezpečná cesta do školy, materiály ke stažení.
http://www.cdv.cz/text/oblasti/bsp/projekty.htm ->


Můžeš předejít úrazu

Interaktivní internetový program prevence úrazů pro děti staršího školního věku.
www1.szu.cz/czzp/urazy/index.php ->


Zdravé město Chrudim

Příklady dobré praxe v našem kraji.
http://www.chrudim-city.cz ->


Národní síť zdravých měst

Asociace zdravých měst, obcí a regionů v České republice
http://www.nszm.cz ->


Preventivní aktivity Policie České republiky

http://www.mvcr.cz/policie/prevence.html ->
http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=10844 ->


Občanské sdružení Život bez bariér, Nová Paka

Úrazová prevence probíhá po celém území ČR na základních a středních školách formou besed se žáky. Děti se seznamují nejen s tím, jak úrazu předcházet, ale také jak se žije po úrazu, jakou formu pomoci tělesně postižený člověk potřebuje.
http://www.zbb.cz ->


Zdravotnické semináře formou zážitkové pedagogiky

http://www.zdrsem.cz ->


Pravidla bezpečnosti na školách a na sjezdovce

http://www.horskasluzba.cz ->


Knihovna zdravotních a záchranářských materiálů

(H.I.D – Help in Langer - profesní sdružení záchranářů Milovice)
http://www.hid.cz/knihovna.html ->


Témata přednášek a seminářů s doplňkovými texty k výuce předmětu Prevence úrazů a otrav u dětí, dospělých a seniorů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Sociálně zdravotní fakulta.

http://www.eamos.cz/amos/kpk/modules/external/index.php?kod_kurzu=kpk_7515 ->


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo speciální internetové stránky k problematice prevence dětských úrazů a násilí na dětech.
http://www.mzd.cz/Categories/508-prevence-detskych-urazu.html ->

 


Nebezpečné jezy

Akreditovaná společnost Vodácká škola záchrany provozuje internetové stránky, kde se dozvíte mnohé praktické informace o vodních tocích v ČR a vodáctví jako takovém. Doporučujeme navštívit tyto stránky dříve, než se vydáte na vodu.

http://www.nebezpecnejezy.cz/ ->

 


Český červený kříž

Oficiální stránky Českého červeného kříže. ->

Tip: stáhněte si mobilní aplikaci první pomoci do svého telefonu!

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání