Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence úrazů

Vloženo 2. 7. 2014

Obsah této stránky:


Možnost zapůjčení materiálů zdarma

Školám, školským zařízením, pracovníkům v oblasti prevence apod. umožňujeme zdarma si zapůjčit  uveřejněné materiály nebo Vám poskytneme kontakt na příslušnou organizaci (osobu). Upozorňujeme však, že nejsme schopni hradit náklady spojené s přepravou zásilky, proto upřednostňujeme osobní převzetí. Zařízením v rámci Pardubického kraje se snažíme vycházet maximálně vstříc. Viz. kontakt.


Tématická oblast prevence úrazů, první pomoc, dopravní výchova:

Videokazety, CD a DVD :

Dopravní zpívánky- CD

12 písniček na různá dopravní témata v podání skupiny Maxim Turbulenc. Poslouží jako vhodný doprovod k dopravní výchově dětí MŠ a I. stupně ZŠ. CD je neprodejné a bylo vytvořeno v rámci projektu dopravní výchovy BESIP (2008).

 

Děti a úrazy v dopravě - VHS
(18 min.) Film je určen pro děti a mládež, je zajímavým poučením pro dospělé a pro instruktory, kteří s dětmi pracují.
Stále častější jsou úrazy dětí, ke kterým dochází na silnicích. Nejen hry na silnicích, nepozornost při přecházení, vběhnutí do vozovky, ale také jízda na kolečkových bruslích, skateboardech a na kolech může vést k nehodě a zranění dítěte. Film seznámí s nejčastějšími příčinami úrazů dětí na silnicích, s možnostmi prevence, s typickými poraněními, která při těchto nehodách vznikají, ale především s poskytováním první pomoci a improvizace v podmínkách terénu. Ve filmu je předvedena první pomoc, kterou zvládnou i děti: při poranění páteře, zlomeninách končetin, krvácejících poraněních a při stavech ohrožení života.

Aby tě auto nepřejelo - CD

(20 min) Zpívánky a říkánky v podání různých interpretů upozorňují na hlavní rizika, ale také zásady bezpečnosti silničního provozu. Vhodné pro děti I. stupně ZŠ jako doplněk k dopravní výuce dětí. Součástí CD je textový doprovod písniček.

 

Připoutáš mě?!

(DVD 40 min) Určeno pro učitele, vychovatele, strážníky a všechny, kdo šíří informace o správné přepravě dětí v automobilu a pro všechny, kdo pracují s dětmi

DVD doprovází stejnojmennou publikaci, která vznikla v rámci projektu "Pásovec" realizovaného Centrem dopravního výzkumu a oddělením BESIP Ministerstva dopravy ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a Policií ČR.

Výběrem z obsahu publikace:

Co je Isofix, Proč používat autosedačku, Informace pro  budoucí maminky, Jak vybrat tu správnou, Co s autosedačkou po dopravní nehodě, Co říká zákon, Náměty pro práci s dětmi, Jak učit dítě poutat se.

Počet stran publikace:20

Délka komentovaných filmových ukázek: 41 min

Kousky primáře Housky - nově také na DVD


(2 h 30 min) Pořad je určen dětem mladšího školního věku a MŠ, učitelům i vychovatelům. VHS  obsahuje metodickou příručku jak s dětmi po shlédnutí pořadu pracovat.


Do nemocnice je přivezena pacientka Jolanka, která si zlomila lopatku. O dívenku se  stará primář Pavel Houska (Pavel Nový) a setra Dáda (Dagmar Patrasová). V každém díle    Jolaně přinesou jednu hračku, kterou si v nemocnici zapomnělo nějaké dítě, které tu bylo léčeno s úrazem. Vypráví Jolaně příběhy těchto zraněných dětí a společně hledají nebezpečí, která se dětem mohou stát, a cesty, jak jim předcházet.

Díly a jejich témata:
1.díl: Tajemná pacientka Jolana aneb Pojďte s námi do ZOO (téma - nebezpečná zvířata, jedovaté houby a rostliny),
2.díl: Kolo se nám polámalo, udělalo... (téma - jízda na kole, bruslích a skateboardu),
3.díl: Cesty a cestičky aneb Připoutejte se prosím! (téma - nebezpečí na silnici, v autě i pěšky),
4.díl: I chytrák se může spálit aneb Lukášova velmi nevydařená oslava (téma - opaření a popálení),
5.díl: Matějova kouzelná moc aneb Čarodějné elixíry vyvedou tě snadno z míry (téma - otravy a poleptání),
6.díl: Zpověď dobráka Staníka aneb Rvačky a boje to prostě není moje (téma - nebezpečné hry, šikana),
7.díl: Nebezpečí nosí černé brýle aneb Kůzlátka, otevřete vrátka (téma - cizí lidé),
8.díl: Jak se Tomáš chtěl stát Edisonem aneb Že se drátů nedotýká... (téma - popáleniny el.proudem, nebezpečné chování v bytě),
9.díl: Voda, vodička... aneb Jarčin skokanský talent (téma-tonutí),
10.díl: Hra nemusí být jenom hra aneb O Karlíkově nekonečné fantazii (téma - zábavní pyrotechnika, neznámé prostory, poranění očí).

Na vodu bezpečně (základy první pomoci)
(21 min.) Film je určen pro děti a mládež, je zajímavým poučením pro dospělé a pro instruktory, kteří s dětmi pracují.
Velmi oblíbená rekreace a sportování spojené s pobytem u vody přináší i mnohá rizika. Je proto důležité vědět, jak je možné nebezpečným situacím předcházet, a v případě potřeby si umět poradit. Nebezpečí číhá nejen při koupání, vodáctví, surfování, jízdě na plachetnici aj. Mnohá poranění vznikají z neopatrnosti, přecenění sil či podcenění nebezpečí. Nejzávažnějším ohrožením je tonutí, ale také poranění hlavy a páteře.Ve filmu jsou shrnuty nejčastější situace, při kterých dochází k poraněním či ohrožení života, možnosti jejich prevence, ukázky řešení základních situací v případě nehody. Názorně jsou předvedeny způsoby hledání a tažení tonoucího z vody a zásady první pomoci.

Nepřítel dětí, Vteřina a okamžik - nově také na DVD
(36 min + 37 min.) Dvoudílný dokument je uřčen pro žáky II.stupně ZŠ a žáky středních škol.

 

I. díl:  "Nepřítel dětí" je rozdělen na čtyři části – každá líčí příběh jednoho zraněného dítěte a následky tohoto úrazu v jeho dalším životě

  • Vítr (první část) - postižení chlapce, na něhož při vichřici spadl strom, když spal na dovolené ve stanu.
  • Voda (druhá část) - utonutí chlapce při letním koupání, následné ochrnutí.
  • Oheň (třetí část) - chlapec s amputovanýma rukama, které si popálil při lezení na stožár vysokého napětí.
  • Člověk (čtvrtá část) – chlapec ochrnutý na všechny čtyři končetiny poté, co ho srazilo auto.

II. díl:  "Vteřina a okamžik". Není výrazně tématicky členěn. Je mozaikou zobrazující úrazy dětí, jejich léčbu, rozhovory s dětmi po úrazech, jejich rodiči, lékaři a pracovníky rychlé záchranné služby. Dokument vyzdvihuje některé základní body prevence úrazů – zajištění bezpečného domova bez rizik pro malé děti (rychlovarné konvice, zahradní bazény, čisticí prostředky), nošení cyklistické helmy, připoutání v autě, zájem o trávení volného času dítěte apod.

Otravy dětí (první pomoc)
(17 min.) Film je určen pro mládež.
Otravy jsou závažné stavy, které ohrožují život postiženého. Často bývá postiženo dítě. K požití nadměrné dávky škodlivé látky a tím ke vzniku otravy může dojít náhodnou záměnou, ale také záměrně při experimentech s užíváním různých látek a léků. Při každé otravě je důležitá okamžitá účinná pomoc, kterou mohou dítěti poskytnout i jeho kamarádi. Tato pomoc spolu s okamžitým přivoláním zdravotnické pomoci dává postiženému šanci na přežití a uzdravení.

Pády z výšky
(22 min.) Film je určen především pro pedagogy, vychovatele a všechny kdo s mládeží a dětmi pracují.
Úrazy dětí představují jednu z hlavních příčin jejich nemocnosti, ale také jejich invalidizace a jejich úmrtí. Počty úrazů dětí se každoročně zvyšují a téměř každé čtvrté dítě v ČR utrpí vážnější úraz. Pokud k úrazu dojde, správná první pomoc má minimalizovat případné následky.

Proto pozor, proto bacha!
(165 min.) Pořad je určen dětem mladšího školního věku a dětem 1.st. ZŠ.

Pořad obsahuje základní informace potřebné pro primární prevenci úrazů dětí. Formou her a soutěží si tak děti vytváří v podvědomí návyky vedoucí ke zvýšené opatrnosti, obezřetnosti a předvídavosti. Pořadem provází Zora Jandová a Martin Dejdar.

 

Je tématicky rozdělen do šesti dílů:
1.díl: Drak Čtyřkolák aneb Pozor auto
2.díl: Kolo se nám polámalo, udělalo bác aneb Na kole jede i nebezpečí rychleji
3.díl: Nekonečný boj se skřítky Nepozorníčky aneb Nebezpečí číhá všude
4.díl: Prkýnka a brusle frčí aneb s Martinem na cestách a silnicích
5.díl: Jak zůstat klukem a nedostat pukem aneb Sportování s Martinem
6.díl: Jak snadno klesnout na dno aneb S Martinem ve vodě i jinde

Proto pozor, proto bacha! Zimní úrazy
(65 min.) Pořad je určen dětem mladšího školního věku a dětem 1.st. ZŠ.

Pořad obsahuje základní informace potřebné pro primární prevenci úrazů dětí. Formou her a soutěží si tak děti vytváří v podvědomí návyky vedoucí ke zvýšené opatrnosti, obezřetnosti a předvídavosti. Pořadem provází Dáda Patrasová a je zaměřen na klasické dětské úrazy spojené se zimním obdobím ať už se jedná o sportování či dětské zimní hry.

 

 

Rozhodni se! - nově také na DVD


(120 min.) pořad je určen pro děti MŠ, dvanáctidílný pořad obsahuje metodickou příručku jak s dětmi po shlédnutí pořadu pracovat.

Dvanáctidílný pořad o jednotlivých typech úrazů. Obsahuje základní informace potřebné pro primární prevenci úrazů dětí. Jeho cílem je zlepšit znalosti dětí a efektivitu jejich chování v situacích, které mohou vyvolat zejména těžké úrazy. Jeho posláním je pomocí teoretické i praktické výuky a formou her a soutěží vytvářet v podvědomí dětí návyky vedoucí ke zvýšené opatrnosti, obezřetnosti a předvídavosti.

Úraz není náhoda-VHS

(80 min) Pořad je určen pro věkovou kategorii 5 - 18 let, ale i dospělým, VHS obsahuje metodickou příručku jak s dětmi po shlédnutí pořadu pracovat.
Dokument zachycuje příčiny úrazů dětí a ukazuje možnosti jejich prevence. Budou-li dospělí i děti znát rizika a chovat se zodpovědně, je možné mu předejít.

Dokument je členěn do deseti tématických částí:
1. Popáleniny, opařeniny a úrazy el.proudem v domácnosti,
2. Pády v domácnosti,
3. Otravy a poleptání v domácnosti,
4. Tonutí, udušení v domácnosti,
5. Nebezpečné dětské hry (pořezání, úrazy zábavní pyrotechnikou, pády v přírodě),
6. Úrazy při sportu,
7. Úrazy v dopravě,
8. Dítě mezi lidmi,
9. Domácí násilí a šikana,
10. Úrazy při extrémních sportech

Zimní kousky primáře Housky


(VHS, 140 min.) Pořad je určen dětem mladšího školního věku a dětem 1.st. ZŠ.
Do nemocnice je přivezena pacientka Jolanka, která si zraní hlavu při pádu na zledovatělé cestě. O dívenku se stará primář Pavel Houska (Pavel Nový) a setra Dáda (Dagmar Patrasová). Tihle tři se už dobře znají. K Jolaně však na pokoj přivezou malého Petříka, který se zranil při hokeji. Petříka navštěvuje neodbytná reportérka paní Kadrnošková, kterou Jolana inspiruje k napsání knížky o nebezpečných zimních úrazech.
Všichni společně se vydávají na zimní prázdniny do horské chaloupky, kde zažívají mnohá dobrodružství. Díky Jolaně se nakonec podaří zažehnat různá nebezpečí a z jednotlivých příběhů si děti berou ponaučení, jak se správně chovat při sportování a hrách v zimě.

Zbytečné úrazy

(DVD, 84 min) Pořad je určen starším školním dětem, dospívajícím, učitelům i rodičům. Nové!

Obsahuje 5 volně zpracovaných témat, která se dají použít samostatně pro různé cílové  skupiny. Jde o poutavé zpracování příběhů, které se skutečně staly, vhodné jako úvod do problematiky prevence úrazů z příčin jakými jsou zbytečný hazard, rychlost, nedbalost a neznalost. Pořady jsou ideální k navození diskuse o tématu, doplněné autentickým výkladem lékaře úrazové chirurgie o mechanismu a charakteru úrazu. Závěrem každého příběhu překvapí též výčet nákladů na léčbu daných úrazů v podání zástupce všeobecné zdravotní pojišťovny...

 

Mnohé z výše uvedených audiovizuálních pořadů byly distribuovány do škol jako součást projektu Bezpečí dítěte (Dětství bez úrazu).

Jak přežít na motorce - DVD

(4 základní témata zabývající se problematikou jízdy na motocyklu, celkem cca 90 minut, určeno středoškolské mládeži).  První kapitolu tvoří smutný příběh motorkáře a na ni postupně navazují rady a doporučení profesionálů.

Součástí DVD je  publikace s textem a obrazovým doprovodem. Obsahem jsou čtyři základní témata zabývající se problematikou jízdy na motocyklu. Jedna z kapitol popisuje motorkářské oblečení a doplňky-radí profesionílní motocyklový závodník a na jeho význam upozorňuje zraněný motocyklista. Cílem tohoto materiálu je zvýšit povědomí řidičů motocyklů o bezpečnostních rizicích a vyšší opovědnosti vůči sobě i ostatním účastníkům silničního provozu a v neposlední řadě vypěstovat u řidičů respekt k předpisům.

Pořadem provází Lucie Výborná. Materiál vznikl v rámci projektu "Nemyslíš-zaplatíš!", organizovaného Ministerstvem dopravy a BESIP.

 

Bezpečně k cíli - DVD (vyrobil BESIP, 2009)

Vloženo 31.1.2012

Film "Bezpečně k cíli" je určený zejména dětem 4. tříd základních škol a vychází z metodiky Ministerstva dopravy "Tematický plán dopravní výchovy". DVD obsahuje tří minutové kapitoly při nichž jsou popsány základní informace, které by děti měly znát než se samy vydají do dopravního provozu na kole.

Obsah filmu:

1. díl: povinná výbava

2. díl: kam nesmí cyklista vjíždět

3. díl: vjíždění na pozemní komunikaci

4. díl: zásady bezpečné jízdy

5. díl: zastavení, stání, otáčení

6. díl: objíždění, předjíždění

7. díl: řazení před křižovatkou

8. díl: křižovatky, kruhový objezd

9. díl: světelné signály, pokyny policisty

10. díl: vodorovné dopravní značení

Základy neodkladné resuscitace

Výukové DVD vytvořené 3. lékařskou fakultou dle doporučení ERC.

 

 

 

 

Vloženo 2.7.2014


Edukační materiály, příručky, metodiky:

Metodická příručka pro pedagogy MŠ a I.stupně ZŠ

zaměřená na prevenci dětských úrazů. Pro bližší informaci nás kontaktujte.
Galerie náhledů:

Aby pes nekousl

Brožura 18 stran o tom, jak se zachovat při ohrožení psem. Zásady chování při styku se psem a jak se naučit rozumět řeči "těla psů" apod.
Vydal Státní zdravotní ústav Praha 2003.

Soubor ke stažení:

Co dělat při poranění jehlou

Kapesní informační leták, zdroj SZÚ Praha 2002 a Národní program boje proti AIDS Na vyžádání zdarma na tel. č. 466019519 (ZÚ Pardubice) nebo si jej můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení:

Příručka Co dělat při poranění jehlou

První pomoc- metodická příručka do výuky SŠ a ZŠ II. stupně (2014)

Zpracováno dle dporučení ERC z r. 2010, vydalo Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s. 2014 v rámci projektu "Výchova ke zdraví v pedagogické praxi".

Typ publikace : A4 v pevné rozebíratelné vazbě

Počet str. 230 včetně obrázkových příloh, testových otázek, video odkazů a námětů k zařazení do výuky

Neprodejné!

ISBN 978-80-260-6334-6

Vloženo 2. 7. 2014

Materiály Českého červeného kříže

- možno zakoupit v ceně cca 50,- Kč za kus u ČČK.
Náhledy jednotlivých titulů:

První pomoc u dětí Děti v dopravě - První pomoc První pomoc v domácnosti První pomoc pro děti

Jak předcházet dětským dopravním úrazům

Materiál určený zejména pro rodiče, obsahuje nejčastější příčiny dopravních nehod dětí, způsoby účinné prevence, používání prvků pasivní bezpečnosti (cyklistické přilby, autosedačky…) a zejména praktické rady pro rodiče.
Typ: brožura, 8 stran. Vydal: SZÚ, Praha 2004
Autor: MUDr. Zuzana Zvadová, RNDr. Stanislav Janoušek, MUDr. Miloslav Kodl. Recenze: Ing. Jaroslav Hořín

Cyklistické desatero

Přeledně zpracované desatero společností BESIP ve spolupraáci s Policií ČR.

Vloženo 10.8.2011

Informační brožura o správné přepravě dětí v automobilu

Připoutáš mě?!

Typ publikace: brožovaný sešit A4 + doprovodné CD s komentovanými filmy. Počet stran: 20

Publikace vznikla v rámci kampaně „Pásovec“ realizovaného Centrem dopravního výzkumu a oddělením BESIP Ministerstva dopravy ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a Policií ČR

Určeno pro učitele, vychovatele, strážníky a všechny, kdo pracují s dětmi a šíří informace o správné přepravě dětí v automobilu

Výběrem z obsahu publikace: Co je Isofix, Proč používat autosedačku, Informace pro budoucí maminky, Jak vybrat tu správnou, Co s autosedačkou po dopravní nehodě, Co říká zákon, Náměty pro práci s dětmi, Jak učit dítě poutat se

 

Metodika prevence úrazů na komunitní úrovni

Určeno pro politiky, obecní úřady, koordinátory prevence, neziskové organizace a další instituce.
Typ: brožura, 35 stran. Vydal: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1999
Autor: MUDr. Michal Hřivna, MPH. Recenze: MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětské hřiště - prevence úrazů dětí při hře

Nejčastější mechanismy vzniku úrazů na hřišti, budování a údržby hřiště, jak předcházet úrazům na hřišti.
Typ: dvoudílný leták
Autor (Vydal): Centrum úrazové prevence, UK 2. lékařská fakulta a FN Motol ve spolupráci s HAGS Praga, s.r.o.

Správná jízda na kole / Správné plavání

Technické zvláštnosti jízdy na kole a plavání, správná technika a prevence poškození zdraví při těchto sportech.
Typ: 3 dílná skládačka. Vydal: SZÚ, 1. vydání Praha 2007
Autor: Doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc. Recenze: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.

Prevence tonutí / Naučte děti bezpečnému chování u vody

Typ: 3 dílná barevná skládačka. Vydal: Centrum úrazové prevence, UK 2. lékařská fakulta a FN Motol, 2004

Bezpečný domov

Edukační série zaměřená na tato témata:

  • dětský koutek a hřiště
  • v kuchyni
  • v koupelně
  • děti a zbraně
  • hračky

Typ: 3 dílná barevná skládačka. Vydal: Centrum úrazové prevence, UK 2. lékařská fakulta a FN Motol, 2003

Pády ve stáří

Materiál obsahuje souhrn hlavních příčin pádů ve stáří, možnosti jejich předcházení a nácvik posilování svalů. Brožura obsahuje navíc zásady správně prováděného cvičení, nejčastější chyby při cvičení. Cvičební programy jsou doplněny kreslenými obrázky, jak provádět cvik.
Typ: brožura, 11 stran. Vydal: SZÚ, 1. vydání Praha 1999
Autor: MUDr. Zdeněk Kalvach, Doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. Recenze: MUDr. Blanka Mašková, doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

První pomoc umíme dát i my - zásady první pomoci pro dětské záchranáře

Přehledná publikace s různými typy úrazů a jejich způsoby ošetření (vymknutý kotník, odřeniny, krvácení, popáleniny, zlomeniny, poranění hlavy a páteře, hrudníku, břicha, alergická reakce, bezvědomí, šok, resuscitace, překážka v dýchacích cestách…)
Typ: brožura, 20 stran. Vydal: SZÚ, 1. vydání Praha 2006
Autor: MUDr. David Komárek. Recenze: MUDr. Jiří Štětina

 


Problematika zimních sportů

Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k příznivcům sjezdového lyžování a snowboardingu, měli byste vědět, že i na sjezdovkách podobně jako například v silničním provozu platí určitá pravidla. tato pravidla koncipovala Mezinárodní lyžařská federace FIS. největší počet nehod na sjezdovkách je způsoben srážkami. Není divu, když nejméně patnáct procent lyžařů si myslí, že na lyžích platí stejně jako na silnici pravidlo přednosti zprava! Seznamte se proto s bezpečnostními pravidly:

Desatero lyžaře a snowboardisty

Doporučení Mezinárodní lyžařské federace (FIS)

Pravidla bezpečnosti při školním a skupinovém lyžování

Výstražné značky a jejich význam

Horská služba zvláště na nebezpečných místech umisťuje výstražné značky, které by měli respektovat všichni návštěvníci hor, tj. lyžaři, snowboardisté, sáňkaři, cyklisté i pěší turisté.

Jak vybrat přilbu

Jak padat na snowboardu

Technika pádů je důležitou součástí prevence před úrazy. Zde uvádíme stručnou techniku pádů vpřed a vzad.


Co dělat v nouzi

Přehledné doporučení co dělat v nouzové situaci - rady, tísňové linky a konzultace-stáhněte si je zde:

 


Ukázky materiálů BESIP

metodika-4.třídy-CD metodika-4.třídy-publikace

Máte-li zájem o materiály BESIP, kontaktujte krajského koordinátora BESIP. Krajský koordinátor BESIPu v Pardubickém kraji je Ing. Otakar Švec, adresa pracoviště: Tovární 1112, 537 02 Chrudim IV, e-mail: besip_pa[zavinac]centrum.cz.

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání