Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence úrazů

Příklady dobré praxe

Obsah této stránky:


Zprávy o realizaci programů:


Implementace dopravní výchovy do učiva na 1. stupni ZŠ

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v rámci projektu "Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích" a k výzkumnému projektu "Škola a zdraví pro 21. století".

Soubory ke stažení:

Pro více příkladů dobré praxe a videodokumentaci vyučovacích hodin s prvky dopravní výchovy je připraveno DVD, které si lze zapůjčit na KHS Pardubického kraje, případně kontaktujte autora projektu.


Aktivity v oblasti dopravní výchovy

Příklady dobré praxe ze Čtyřlístku  - MŠ v Žamberku

Mateřská škola v Žamberku pod vedením Bc. Ivy Pražákové pořídila pro děti nové didaktické pomůcky, které využívá při dopravní výchově dětí.

Fotografie ve velkém rozlišení najdete ve fotogalerii viz níže.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii níže

Vloženo 22. 2. 2016

 

Dětská soutěž mladých cyklistů (DSMC) - každoroční akce BESIP

Pardubické okresní kolo DSMC  se konalo 16.5.2012 na Dětském dopravním hřišti v Pardubicích na Dukle.  Spolupořadatelem této akce byl tentokrát také Dům dětí a mládeže Alfa v Pardubicích. Zúčastnilo se celkem 80 dětí z pardubických základních škol. Mladí cyklisté soutěžili celkem ve třech kategoriích podle věku a podle typu školy (rozlišovaly se speciální školy). Výherci poustupují do krajského kola DSMC v Lanškrouně, které proběhne ve dnech 4.-5.6.2012.

Přehled škol, které se zúčastnily pardubického okresního kola:

ZŠ Ohrazenice, ZŠ Opatovice nad Labem, ZŠ v Horní Jelení, Masarykova ZŠ v Dolní Rovni, ZŠ Npor. Eliáše Pardubice-Polabiny, ZŠ Studánka, ZŠ Benešovo nám., ZŠ J. Ressla, ZŠ ve Svítkově

Speciální školy: ZŠ praktická a MŠ speciální A. Krause, ZŠ a PŠ Svítání, ZŠ a PŠ Klášterní

Fotografie z akce ve větším rozlišení najdete v části "Fotogalerie" na konci této stránky.

Náhled jedné z fotografií

Vloženo 23.5.2012

Dopravní soutěž v mateřské škole v Žamberku

- tisková zpráva městské policie Žamberk- číst » zde

Foto z akce:

Vloženo 7.10.2011

Dopravní výchova na ZŠ Krásného 24, Brno_ ve školním roce 2005/2006


Prevence dětských úrazů

Program Dětství bez úrazů

Dne 18.10.2007 pořádala Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ve spolupráci s o.p.s. Dětství bez úrazů, Zdravotním ústavem Pardubice a Pojišťovnou České spořitelny, a.s. seminář k problematice dětských úrazů. Seminář byl přednostně nabídnut školám zapojeným v síti Škol podporujících zdraví a organizacím, které se zabývají touto preventivní činností. Pro naplnění kapacity byl nabídnut i dalším zájemcům z řad mateřských, základních i středních škol pardubického okresu. Přítomné seznámil PhDr. Robert Kostner - ředitel společnosti Dětství bez úrazů se závažností dětských úrazů z hlediska jejich příčiny, důsledků úrazů, ale především z hlediska možnosti jejich prevence s tím, že úraz není náhoda a lze mu předejít - známe-li jeho příčinu. MUDr. Jana Daňková seznámila přítomné s úrazovosti dětí v Pardubickém kraji (Doprovodná prezentace ke stažení zde »). Závěrem semináře obdržel každý z přítomných certifikát o jeho absolvování a materiály pro preventivní práci s dětmi v hodnotě 5 000,- Kč (videokazety dokumentující realitu úrazu a jeho důsledky pod názvem "Vteřina, okamžik" a výchovné pořady "Kousky primáře Housky"), omalovánky, pracovní listy, edukační materiály, ukázky ochranných pomůcek pro domácnost aj.).

Foto z akce

Organizace disponující metodikou programu Dětství bez úrazů:

  • Prezenční listina č. 1
  • Prezenční listina č. 2

 


Seminář pro učitele v rámci projektu "Prevence úrazů pro mateřské školy" s nácvikem první pomoci (Pardubice, 14. 6. 2016)

 Pardubice, 14. 6. 2016 

Anotace semináře „Prevence úrazů u dětí v MŠ“ realizovaného SZÚ - detašovaným pracovištěm Jihlava

 Jde o vzdělávací akci, která je určena pro pedagogy mateřských škol. Tato akce je realizována formou semináře zahrnujícího teoretickou i praktickou výuku. Výuková témata jsou přednesena v podobě powerpointové prezentace. Účastníci jsou v úvodu seznámeni se statistikami úrazovosti ve světě, ČR a jednotlivých krajích ČR se zřetelem na předškolní věk, s aktivní a pasivní prevencí úrazů, s Národním akčním plánem pro prevenci úrazů na léta 2007-2017 apod. V rámci semináře jim je představen i projekt „Prevence úrazů pro mateřské školy“, včetně vydaných zdravotně výchovných materiálů a všichni zúčastnění jsou vyzváni a motivováni k účasti na tomto projektu. Zdravotně výchovné materiály obdrží všichni účastníci semináře. V rámci semináře jsou účastníkům předány i různé poznatky z praxe, návrhy různých činností, internetových stránek, interaktivních her a dalších materiálů, které mohou využít při práci s dětmi v mateřské škole v této problematice. Ve druhé části semináře se mohou zúčastnění seznámit s první pomocí zaměřenou na dětský věk. Kromě první pomoci při úrazech se zde mohou dozvědět i o první pomoci při akutních stavech, při kterých může vzniknout úraz, a jak případně těmto stavům mohou předcházet či zmírnit jejich následky (např. epilepsie, hypoglykémie, febrilní křeče, astmatický záchvat atd.). Na závěr semináře je uskutečněn praktický nácvik resuscitace u dospělého člověka a u dítěte (3leté dítě, kojenec).

 

Seminář je akreditován MŠMT 5 hodinovou dotací a každý účastník obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Ukázky z realizace programu v MŠ:

 

Fotografie ze semináře realizovaného dne 14.6. 2016 v Pardubicích

Ukázka metodického materiálu pro učitele - viz Doporučené metodiky

Vloženo 21. 6. 2016

fotogalerie
počet fotografií: 11
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání