Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

pro ZŠ 1

Prevence obezity - Pyramidáček pro ZŠ 

 

Anotace semináře:

Cílem semináře je seznámit učitele 1. stupně ZŠ se závažností obezity u dětí. Pedagogům 1. stupně ZŠ bude nabídnut metodický postup, jak děti motivovat ke správné výživě a k dostatku pohybové aktivity v souladu s ŠVP.              

 Hodinová dotace: 6 h 

 

Výstupy ze semináře:

  1. Metodické listy k interaktivnímu programu Pyramidáček
  2. Digitální program doplňující tištěnou verzi programu k využití pro interaktivní tabuli Smartboard pro 1. st. ZŠ
  3. Metodické listy pro práci učitele s pyramidou výživy
  4. Videozáznam ze semináře a workshopu - zpětná vazba pro účastníky

 Metodika programu Pyramidáček - ke stažení registrovaným uživatelům

Poznámka:

Příklad práce s interaktivním programem:

Práce s interaktivní tabulí - program Pyramidáček

 Zahrnuje celkem 16 úloh, z toho    a) kapitoly o výživě

                                                   b) pyramida

např.:

  1. děti mají za úkol správně zařazovat potraviny do pyramidy, musí umět odlišit z čeho jsou složeny (pizza, koláč- první patro pyramidy-obsahují sacharidy atp.)
  2. na koho je cílená reklama – děti přiřazují, o kom si myslí, že by mohl být nejvíce ovlivněný reklamou (tatínek, maminka, děti...)
  3. sestavení denního jídelníčku

 Možnosti zařazení programu do výuky na I. st.ZŠ:

√        Pracovní činnosti

√        Prvouka

√        Přírodověda

 

Více informací o programu Pyramidáček lze nalézt také na našich stránkách » pod tímto odkazem

 


Video ukázka ze semináře:


 přehrát video (stažení / klik pravým tl. - uložit odkaz jako) 

 

fotogalerie
počet fotografií: 1
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání