Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

pro ZŠ 1

Komunikace se třídou - obtížné rozhovory

Doporučeno pro pedagogické pracovníky 1. stupeň  ZŠ

dvoudenní seminář, 10 hodin

Lektor:  Mgr. Petr Dřínovský (pedagog ZŠ, etoped)

Anotace semináře:

Cílem vzdělávacího programu je naučit učitele metody a aktivity, které jsou využitelné v komunikaci se třídou. Účastníci se naučí efektivně pracovat s technikami zvládání konfliktů, osvojí si poznatky a praktické postupy předcházení konfliktům ve třídě, budou motivováni k vytváření příznivé atmosféry ve třídě, vyzkouší si aplikaci technik vedení obtížných rozhovorů. Důraz bude kladen na vyhledávání zákonitostí fungování dynamiky třídní skupiny, rozdělení sociálních rolí, vč. role třídního učitele; na osvojení strategie sociometrie; na vytvoření třídy jako kolektivu, kde složky učitel a žák mají stejnou, tedy 100% zodpovědnost za dění ve třídě; na posílení osobních kvalit a zdokonalení profesních dovedností v problémové komunikaci (žák x učitel x rodič); na demonstraci metodik a aktivit, které jsou využitelné pro zapojení rodičů do školního procesu; na osvojení základů a pravidel při předcházení konfliktům ve třídě rozborem praktických příkladů z praxe; s využitím vnější podpory.

1. modul 5 hodin: zákonitosti fungování dynamiky třídní skupiny; rozdělení sociálních rolí, vč. role třídního učitele; mapování vztahů; sociometrie.

2. modul 5 hodin: metody komunikace; problémová komunikace (žák x učitel x rodič); využití vnější podpory; zvládnutí konfliktů;  předcházení konfliktům ve třídě.

Výstupy ze semináře:

Metodický materiál pro učitele

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání