Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

pro ZŠ 1

Prevence vadného držení těla a zdravotní tělesná výchova

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ 1. stupně

Časová dotace: 8 hodin

  • Anotace
  • Výstupy
  • Video ukázka


Anotace semináře:

Seminář provede pedagogy I. stupně problematikou vadného držení těla, které se vyskytuje u dětí zejména přechodem z MŠ do ZŠ. Jedním z faktorů, které k tomu vedou, je nekompenzované svalové napětí/ochabnutí, způsobené jednostrannou zátěží svalstva dětí v době školní výuky.

Seminář umožní pedagogům pohled na problematiku v širších souvislostech. Naučíme pedagogy, jak rychle rozpoznat rizikové držení těla u dítěte, jak včas rozpoznat únavu z přetížení svalstva (např. krční páteře), zdůrazníme význam správného nastavení velikosti školního nábytku, význam tělovýchovných chvilek a rozcviček během hodin TV. Naučíme pedagogy jednoduché, přitom efektivní cviky, které lze aplikovat
během výuky běžných předmětů.

Učitelé I. stupně budou dobře vybaveni informacemi a praktickými zkušenostmi, získanými během semináře k odvrácení nebo zmírnění svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku, aniž by utrpěla kvalita výuky. Kvalita výuky bývá pak obvykle vyšší, neboť děti neztrácejí pozornost únavou,
způsobenou přetížením svalových skupin krční páteře, bolestmi hlavy apod.

Seminář má část teoretickou i praktickou, s nácvikem technik s kompenzačními pomůckami i bez nich.

Výstupy semináře

  1. Vadne_drzeni_tela-cviky_metodicke_listy.pdf
  2. Vadne_drzeni_tela-ZTC_metodicke_listy.pdf
  3. Videozáznam ze semináře - zpětná vazba pro účastníky

Video ukázka ze záznamu semináře - připravuje se

 

 

 

 

 


 

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání