Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Aktuality

Pedagogická fakulta pořádá mezioborovou konferenci

Vloženo: 10.07.2018

Přijměte pozvání na mezioborovou konferenci Život ve zdraví 2018,
která se uskuteční na PdF MU v Brně ve dnech 6. - 7. září 2018.
Veškeré informace včetně odkazu na elektronickou přihlášku najdete na
této adrese: https://is.muni.cz/do/ped/dekanat/web/zivot_ve_zdravi.pdf

Metodika jednotné výuky na dopravním hříšti

Vloženo: 04.04.2018

Centrum dopravního výzkumu a Besip připravili novou metodickou příručku pro 1. stupeň základních škol dle požadavků rámcově vzdělávacího programu. Příručku je možné stáhnout na našich webových stránkách pod odkazem » Prevence úrazů, Doporučené metodiky.

Vzdělávací program HOBIT

Vloženo: 16.03.2018

Vzdělávací program má za cíl předávat žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií zásadní informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním nebo mozkovým infarktem. Garantem programu je doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., světově uznávaný odborník na diagnostiku a léčbu mrtvic, který se již 20 let angažuje ve zvyšování povědomí o tomto onemocnění.

Do programu HOBIT se mohou školy zapojit zdarma kdykoli v průběhu roku. Program neklade žádné nároky na znalosti učitele. Návod je pro učitele k dispozici v sekci „Jak na edukaci" na internetových stránkách http://www.projekthobit.cz

Studenti FZS a prevence v praxi

Vloženo: 15.01.2018

Dne 12. ledna 2018 se konala na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích prezentace studentských projektů zaměřených na prevenci onemocnění. V letošním roce studentky a studenti oborů porodní asistentka, zdravotní sestra a zdravotnický záchranář vytvářeli projekty na téma hygieny rukou, moje tělo, prevence úrazů a první pomoc, ochrana před slunečním zářením, výživa a pohybová aktivita. Určenými cílovými skupinami byly děti mateřských škol a nově také senioři žijící v domovech pro seniory. Po vyhlášení výsledků bylo z 31 projektů vybráno 6 projektů, které si studenti ověří v praxi. Pro studenty byl tento den významnou událostí. Přípravou na studentskou minikonferenci si studenti osvojili své dovednosti uchopit problematické téma, nabídnout praktické řešení, ověřit si, či naučit se, prezentovat a obhajovat svou práci. To všechno jsou kompetence důležité pro život jak v profesním, tak osobním životě. Také proto, že každý zdravotnický pracovník má ve společnosti širší potenciál. Kromě účasti na léčbě a ošetření pacientů má též kompetence vzdělávat pro zdraví.

 

Manuál pro školní metodiky prevence

Vloženo: 24.11.2017

Dne 21. 11. 2017 pořádala Pedagogicko psychologická poradna z Ústí nad Orlicí avizovanou konferenci na téma "Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje".  V rámci této konference vystoupil Mgr. Sklenář z MŠMT, aby informoval o nové strategii MŠMT v oblasti primární prevence s platností od školního roku 2018/2019. Zahrnuje mmj. novelizaci témat primární prevence. Mgr. Sklenář informoval přítomné o vzniku nové meziresortní pracovní skupiny k řešení otázek prevence na školách. Mezi zástupci této skupiny jsou kromě pracovníků MŠMT zastoupeni pracovníci ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí i ministerstva vnitra. Dále informoval o novele školského zákona od 1. 9. 2017 a vyhlášce 72/2005 Sb o zpřesnění k vyhodnocování programů primární prevence. 

  • www.preventivni-aktivity.cz, jsou MŠMT doporučené webové stránky ke sdílení dobré praxe pro školní metodiky prevence.
  • Dotační programy MŠMT pro SŠ A VOŠ budou vyhlašovány v prosinci 2017, pro ZŠ v lednu 2018.

Na konferenci dále vystoupily Mgr. Sychrová a Mgr. Klementová z pořádající organizace, aby představily Manuál pro školní metodiky prevence, který je praktickou příručkou pro pedagogy "co dělat, když" se ve škoe vyskytne problém s rizikovými jevy, jako např. šikana, skupinové násilí, kyberšikana, šikana učitele, šikana oznámená rodičem, návykové látky ve škole a další témata. Tento manuál je k dispozici » ke stažení pro registrované uživatele stránek.

Mezi další zajímavá témata, která zazněla na konfernci patřily příspěvky Mgr. Ondeřeje Vobořila ze ZŠ Zámecké v Litomyšli o projektech školy, Mgr. Pavla Váchy o práci s třídním kolektivem a Mgr. Kateřiny Kudrlové o kyberútocích. Konference přes svou pestrost a skvělou organizaci nemohla nabídnout všechna témata spojena s prevencí rizikového chování a prevenci nemocí, proto byly účastníkům poskytnuty též edukační materiály a informace v tiskové podobě.

Více informací na http://www.pppuo.cz/projekt-bezpecne-klima-ve-skolach-pardubickeho-kraje-1

  

< 1 2 3 4 5 25 49 >
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání