Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Aktuality

Prevence sexuálně přenosných onemocnění ve výuce

Vloženo: 30.09.2013

Dne 6. 11. 2013 pořádáme v Pardubicích pro pedagogy, kteří vyučují výchovu ke zdraví na SŠ a ZŠ akreditovaný seminář MŠMT se zaměřením na výuku a prevenci pohlavně přenosných onemocnění. Seminář je pro pedagogické pracovníky zdarma. Více informací naleznete » v pozvánce. Přihlášky písemně nebo emailem » zde.

Seminář zdarma pro učitele SŠ a ZŠ 2. stupně - téma první pomoci ve výuce

Vloženo: 26.09.2013

Prakticky zaměřený seminář, který se koná 21.10.2013 je určen pedagogům ze škol Pardubického kraje, kteří vyučují výchovu ke zdraví a rádi by si upevnili a osvojili nové postupy v první pomoci. Seminář je v praktické a teoretické části v rozsahu, který  učitelé využijí přímo ve výuce. Seminář je hrazen z prostředků ESF, získáte metodické materiály a pracovní listy pro žáky. Účastníci semináře si budou moci zdarma do výuky zapůjčit resuscitační model k nácviku kardiopulmonální resuscitace. Bližší informace naleznete »zde v pozvánce.

Mimořádná nabídka VZP ČR

Vloženo: 21.05.2013

Klientům VZP ČR se nově nabízí možnost získat mimořádné finanční příspěvky na různé preventivní aktivity. Jedná se o časově omezenou akci, která s platností do 31. 7. 2013 výrazně rozšiřuje programy Zdravý život a Zdravá rodina. Např. pro rodiče dětí do 15 let je možno si nechat částku  do výše 1 000 Kč proplatit na základě dokladu o zaplacení pohybových aktvit nebo prázdninových letních táborů. Podrobné informace se dovíte na webových stránkách www.vzp.cz/vyhody nebo » zde v tiskové zprávě.

Akreditovaný seminář - Prevence úrazů a násilí na ZŠ

Vloženo: 29.04.2013

Dne 30.5.2013  bychom Vás rádi pozvali  do Prahy na akreditovaný seminář Prevence úrazů a násilí na ZŠ, který pořádá již třetím rokem Centrum podpory veřejného zdraví – odd. Hygieny dětí a dorostu Státního zdravotního ústavu Praha. Seminář je určen převážně pedagogům základních škol, ovšem zúčastnit se mohou i další zájemci, kterým je tato tematika blízká. Dopolední blok je zaměřen na současné trendy úrazovosti u školních dětí a možnosti jejich prevence, včetně prevence dětských dopravních úrazů, které zůstávají i nadále  hlavní příčinou dětské úrazové úmrtnosti. Prostor je věnován rovněž prevenci úrazů při školní tělesné výchově -  tyto úrazy v současné době představují polovinu všech úrazů ve školách.

Program a informace k přihlášení naleznete » zde.

Studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků

Vloženo: 26.04.2013

V sekci pro rodiče jsme zveřejnili výsledky mezinárodního výzkumu z roku 2010 v pdf. publikaci vydané Univerzitou Palackého v Olomouci.

< 1 23 24 25 26 27 49 >
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání