Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

pro MŠ

Prevence obezity

 Anotace semináře

Cílem vzdělávacího semináře je seznámit pedagogy MŠ s aktuálními informacemi o současných výživových doporučeních a nabídnout jim formy (metodiky a didaktické pomůcky) výchovných programů primární prevence obezity a zdravého životního stylu vhodných pro předškolní věk. Součástí metodiky jsou vzory informačních materiálů pro rodiče dětí. 

Obsah semináře:

  1. Obezita - epidemie 3.tisíciletí
  2. Vztah dědičnosti a vlivu prostředí na vznik obezity
  3. Onemocnění v dúsledku obezity
  4. Metodika prevence obezity
  5. Program Pyramidáček, Zdravá abeceda

 Obsahem semináře bude seznámit pedagogy v MŠ se současnými odbornými poznatky ve výživě dětí, o preventivních opatřeních před poruchami výživy v pozdějším věku s důrazem na výživu v rodině. Nabídnuty  budou příklady dobré praxe, metodické a edukační materiály, didaktické pomůcky. Na semináři budou pedagogové seznámeni se dvěmi ověřenými metodikami programů prevence obezity pro MŠ pod názvy – Pyramidáček a Zdravá abeceda. 

Z obsahu programu Pyramidáček

a) Potravinová pyramida.

b) Základní živiny.

c) Semafor aneb dělení potravin podle energie.

d) Rozbor šesti tématických lekcí (učíme se potravinovou pyramidu, učíme se o obilninách, o ovoci a zelenině, o mléce a mléčných výrobcích, učíme se o mase a masných výrobcích, ach ty sladkosti!).

e) Jak pracovat s edukačními materiály k Pyramidáčkovi.

Program Zdravá abeceda se zaměřuje na 4 základní domény zdravého životního stylu: pohyb, výživu, vnitřní pohodu a zdravé prostředí. Zábavnou formou se učitelé naučí vést děti v MŠ k tomu, aby děti porozuměly vztahu mezi zdravím a faktory, které jej v průběhu života ovlivňují – pohyb, výživa, prostředí ve kterém žijeme. Děti se učí na příkladu pyramid rozhodovat, zdůvodňovat své rozhodnutí a přijímat svá rozhodnutí ve vztahu ke svým pocitům a potřebám, zejména pokud jde o důležitost pohybu a výživu. Seznámení se s programem bude vedeno formou workshopu – práce s didaktickými pomůckami.

 

Výstupy ze semináře

  1. Metodika programu Pyramidáček
  2. Metodické listy pro učitele
  3. Omalovánky pro děti
  4. Básničky pro děti
  5. Plakát s Pyramidáčkem

Video ukázka ze semináře:


 přehrát video (stažení / klik pravým tl. - uložit odkaz jako) 

 

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání